Rødding Byfest: 

Frøs løb: Onsdag den 29. maj kl. 17.45 - Tilmelding på my3.raceresult.com senest 25. maj - Tilmelding 

Græs Hockey: Torsdag den 30. maj kl. 16 - Tilmelding til Søren 42171182 - Mikkel 27634750 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. - Tilmelding 50 kr. pr. hold

Damefrokost: Lørdag den 1. juni kl. 18 - Tilmelding på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. - Tilmelding 195 kr. pr. billet

Grundlovsdag: Rødding Højskole 5. juni

 

Ældre Sagen: Afholder Søndagshygge og middag 60 kr. - Søndag d. 26. maj kl. 12 i Aktivitetshuset - Tilmelding senest 22. maj til Jonna Skov tlf. 2225 5070 

 

KEND DIN BY: Rødding lokalhistoriske Forening inviter til Rundvisning ONSDAG d. 22. maj 2019  med billedforedrag og kaffe - 50 kr. pr. person -  Mødested : kl. 19.00 - Aktivitetshuset, Østergade 28 i Rødding

 

Nye byggegrunde:

De nye grunde på Rybnersvej er klar. Se mere på:

https://boivejen.inst.vejen.dk/find-din-byggegrund/roedding-rybnersvej/

 

Rødding Messen:

Lørdag d. 6. april blev der afholdt Messe i Rødding Centret. Ca. 40 lokale udstiller og 927 besøgende gjorde det til en rigtig skøn forårsdag. Gennem hele dagen summede det af samtaler og gode tilbud. Dejligt med så stor en lokal opbakning. Messen er tilbage igen i 2021.

Affaldindsamling:

Søndag d. 31. marts var der affaldsindsamling. Som sædvanlig var byens skoler, Rødding Fri Fag- og efterskole, Rødding Friskole og Rødding Skole i gang i ugen op til. Det er stadig overraskende hvor meget affald man kan finde i naturen. Dette til trods for, at der er flere og flere der løbende samler. Over 30 sække med affald, over 400 dåser, heraf ca. 20-25% med pant.

Hvordan får man ændret folks vaner, så de bærer på skraldet indtil de ser en skraldespand?

Borgermøde:

Torsdag d. 21. marts var der Borgermøde i Rødding Centret. Omkring 160 borgere var mødt op og bidrog med ideer til hvordan Enghaveplads kunne se ud, når man er færdig med at fjerne Super Brugsen. Vejen Kommune præsenterede forskellige muligheder, hvorefter borgerne i små grupper arbejdede videre. Der var en god stemning og mange gode ideer til udformningen. Der blev diskuteret åbning eller ikke åbning af bækken, placering af en evt. ny dagligvare butik, kunst, is kiosk mm.

Aftenen bød også på information om fjernelse af nuværende bygninger på nordsiden af Vestergade, samt etablering af nye boliger.

 

6. April 2019 - Forårs Messe i Rødding Centeret

GRATIS ENTRE - det bliver en fantastisk dag - vi glæder os til at vise jer hvad byen kan tilbyde på de forseklliges stande.

 

Byfornyelse i Rødding

Et er at beskrive sine ønsker, noget andet er at få det gennemført, det kræver at vi som by står sammen og bakker op, og at ”nogen” tager ”lokal ledelse” – det var der 3 personer der gjorde i efteråret 2016/forår 2017, de begyndte at italesætte ”problemet” med den tomme brugsbygning, ABC bygningen samt et par trætte udlejningsejendomme på nordsiden af Vestergade.

Forum Rødding fulgte op på Rødding messen i april 2017 med ”forslagskasse”. En workshop for Rødding borgere i oktober 2017, arrangeret af Vejen kommune og Forum Rødding påpegede ligeledes at dette var 1. prioritet i midtbyen.

Kommunen søgte i efteråret 2017 om 3 mio. fra en statslig pulje, til byfornyelse, men fik afslag lige inden jul, senere er der dog kommet et mindre beløb på 600.000.- fra puljer der ikke blev udnyttet.

Efterfølgende har et enigt byråd bemyndiget borgmesteren til forhandle købsaftaler på 4 bygninger på den nordlige side af Vestergade – disse er nu købt. Beboerne skal genhuses, hvorefter bygningerne rives ned. Det forventes, at nedrivning er afsluttet omkring sommer 2019.

Sideløbende drøftes boligprojektet med boligforeningen, hvor RAB etablerer 33 nye boliger. En foreløbig plan med skitser er blevet præsenteret for Erhvervsforeningen og på et medlemsmøde for Foreningen for udvikling af Rødding.
Poul Anker Ravn, Frank Schmidt-Hansen og Frøs Sparekasse har købt både Brugs og fotohandler.
Der er allerede søgt om nedrivningstilladelser. Der planlægges en etapevis nedrivning, så det først er Brugs-bygningen. Hotel Rødding er interesseret i grunden hvor Fotoforretningen ligger.
På nordsiden af Vestergade er det ABC bygningen der forventes at blive nedrevet først.

På Vejen Kommunes initiativ blev det aftalt, at kommunens planlæggere udarbejder en skitse for, hvordan området syd for Vestergade kan indrettes, når Brugsbygningen er revet ned. Det er tanken at der laves et ”mageskifte” af matrikler, således at Vejen kommune overtager de 2000 m2 hvor Brugsen lå, mod et tilsvarende areal bagerst på p-pladsen. Her vil en potentiel ny dagligvareforretning så, kunne bygges.
Skitsen skal efterfølgende anvendes til at involvere byen i udviklingen af området. Således at det bliver Rødding borgernes nye ”torv”, men ejet af Vejen kommune og med et kommunalt tilskud på 400.000.- til etablering af det ønskede. Der kan alt efter ønskerne blive tale om en ”delvis medfinansiering” fra borgere/erhvervsliv.

I december afholdes et indledende møde mellem Vejen Kommune og Forum Rødding omkring skitsen.

Borgerinvolvering forventes omkring foråret på et Borgermøde og til Rødding Messen d. 06. april.

 

Ansøgninger til Foreningen til Røddings Udvikling skal indeholde nedenstående. Kontakt evt. foreningens formand for et skema.

Beskrivelse af forslag til hvad der kan være med til at gøre Rødding et endnu bedre sted at bo

I vores dagligdag kan vi se, at der i Rødding by er et stort behov for….

Det giver sig bl.a. udtryk i at……..

Konkret vil vi…..


Når løsningen er implementeret opnår Rødding by..

 

100 har meldt sig ind i Foreningen til Røddings Udvikling

100 Rødding borgere har meldt sig ind i Foreningen til Røddings udvikling, hvilket er en god start.
Medlemmer og andre interesserede indbydes til første medlemsmøde onsdag den 28. november kl. 19.30 i Aktivitetshuset, Østergade 28, Rødding.

På mødet vil Frank Schmidt-Hansen orientere om forløbet/planerne for ”Brugs bygningen” samt ”Foto bygningen”, Hans H. Appel fra DALBO vil orientere om Andelsboligforeningens planer i Vestergade og Rødding Centret vil orientere om kommende planer.
Der udover vil der være generel information fra foreningens bestyrelse.

Alle medlemmer har fået en personlig invitation. Er du ikke blevet medlem men ønsker at blive medlem og ikke er blevet kontaktet af en gaderepræsentant, kan du finde informationsmateriale på Rødding bibliotek/Rødding Centret, om hvordan du kan melde dig ind i foreningen.

 

Julen 2018 - Åbningstider i december:

- Støt de lokale butikker i dag, så er de her også i morgen

Alle dage kl. 9.30 - 17.30  

15. og 16. december - Åbent til kl. 15.00

22. og 23. december - Åbent til kl. 16.00

31. december - Lukket

 

Det sker Fredag 23. november 2018

- JULEMANDEN vækkes - kl. 16.30 på plejehjemmet

Vi går samlet hen til hotellet, hvor vi danser og synger julesange - Der kan købes gløgg og æbleskiver

- Julemanden og hans kone deler GRATIS slikposer ud til alle børn

- Black Friday i Rødding - Kom og vær med

Alle butikker står klar denne dag med GODE TILBUD

- åbent til kl. 21.00

 

Velkomstfolder

I efteråret 2017 besluttede vi i Forum Rødding at Velkomstfolderen, som blev udarbejdet tilbage i 2010 med information omkring byen til tilflyttere, trængte til en revidering. Vi tog kontakt til Rødding Højskoles designlinie, som gerne ville være med til at udarbejde en ny folder. Der blev lavet en konkurrence på designholdet, og der kom flotte og spændende udgaver af en ny velkomstfolder.
Vinderne vandt biografbillleter sponsoreret af Rødding bio, samt popcorn og cola sponsoreret af Røddingcentret.
2 af Vinderne af “Velkomstfolder-projektet” Sika Filemonsen og Patrick Rasmussen

Til folder projektet var to lokale fotografer på banen med fine fotos fra Rødding by og den smukke natur som Rødding befinder sig midt i. Tak til Anne Margrethe Nissen og Jane Tobberup.

Hvis du er vidende om, at der er flyttet nye ind på din gade, så tag kontakt til Anne Margrethe Nissen eller Thue Uhre Lauridsen, så kommer de gerne forbi med en velkomstfolder til dine nye naboer.

 

 Indvielse af madpakkehytte i Sommerlystskoven

Projektafslutning i Sommerlystskoven

Nu tages madpakkehytten officielt i brug.

Lørdag d. 8. september 2018 blev den færdige madpakkehytte indviet af Forum Rødding, som var vært med pølser, øl og vand. Vi er utrolig glade for, at kunne afslutte projektet og tage hytten i brug. At vejret også lige var på vores side i det tidsrum gjorde bestemt heller ikke noget. Ca. 50 mennesker deltog i indvielsen. De måtte vente lidt på pølserne, da projektets historik først blev gennemgået. Herefter var der en repræsentant fra Troldkærskolen, som fortalte lidt om hvem de er og Rødding Støtteforening, der havde medbragt en flot check.
Tak for opbakningen.

IMG 20180908 105840IMG 20180908 105842

Udover frivillige som har hjulpet med projekter omkring etablering af madpakkehytten og skilte i skoven, skal der lyde en stor tak til Troldkærskolen for et veludført arbejde.

Og en kæmpe tak til bidragsyderne. Vi har modtaget støtte fra Friluftsrådet, Nordea Fonden, Rødding Støtteforening, Rødding Friskole, Børnehaven Spirehuset og Rødding Festen. Uden jeres økonomiske bidrag ingen madpakkehytte.

Projektet har været længe undervejs. Fra idémødet i september 2015 og frem til nu. Vejen Kommune har de seneste år sørget for opgrøftning, oprydning efter storme og forfald, og ikke mindst udbedring af stier og med etablering af madpakkehytten har vi nu en bynær skov, hvor der god mulighed for ophold.

Madpakkehytten og grillen må bruges af alle og vi håber at rigtig mange vil benytte den. Og at alle vil hjælpe med, at der altid er pænt opryddet efterfølgende.

 

Foreningen til Røddings Udvikling fik rigtig god opbakning og håber på mere.

34 interesserede Rødding borgere deltog i Foreningen til Røddings udviklings første møde 28. august, hvor der var en orientering om foreningen og hvordan man kan tegne medlemskab. Blandt de fremmødte meldte mange sig som gaderepræsentanter og i løbet af de kommende 6 uger kan alle i Rødding by forvente et besøg af en af disse gaderepræsentanter.

Tag godt i mod de besøgende og tegn medlemskab til foreningen, så du kan være med til at få indflydelse på hvilke almennyttige projekter, der skal sættes i gang i Rødding by. Skulle du ikke blive kontaktet af en gaderepræsentant, kan du finde informationsmaterialet på Rødding bibliotek eller Rødding Aktivitetshus.
Alle der har tegnet medlemskab vil få en invitation til det første medlemsmøde, der bliver holdt i slutningen af november.

IMG 4076a

Ny forening til udvikling af Rødding by
Vil du støtte udviklingen af Rødding by? Det kan du gøre på to måder - enten ved at blive medlem og/eller ved at donere et pengebeløb til ”Foreningen til Røddings udvikling”.
Foreningen er nystiftet og har til formål at oparbejde midler til udbetaling og donation til forskellige almennyttige projekter i Rødding by, af såvel mindre som større karakter. Foreningen ønsker at bidrage positivt til en god udvikling og vedligeholdelse af Rødding by. Foreningen er tænkt som en ”pengetank”, hvis opgave er at udbetale støtte til ideer og initiativer, der kan medvirke positivt til byens udvikling.

Foreningen håber på en betydelig lokal opbakning både økonomisk og med ideer, der er en forudsætning for, at der kan søges midler via fonde og Vejen Kommune. Enkeltpersoner kan blive medlem af foreningen og dermed også støtte foreningens arbejde gennem kontingentbetaling. Alle beløb er meget velkomne.
Indbetaling af medlemsbidrag eller indbetaling af øvrige bidrag kan ske til konto i Frøs – kontonummer 9740-0004673050 eller på Mobile Pay nummer 74183. Husk at anføre navn, adresse og gerne mailadresse.

Rødding har tradition for et stærkt, lokalt engagement og et rigt foreningsliv – det anser vi som en styrke for en stærk lokal opbakning til ”Foreningen til Røddings udvikling”.

Ny forening til udvikling af Rødding by

Vil du støtte udviklingen af Rødding by? Det kan du gøre på to måder - enten ved at blive medlem og/eller ved at donere et pengebeløb til ”Foreningen til Røddings udvikling”. Foreningen er nystiftet og har til formål at oparbejde midler til udbetaling og donation til forskellige almennyttige projekter i Rødding by, af såvel mindre som større karakter.

Foreningen ønsker at bidrage positivt til en god udvikling og vedligeholdelse af Rødding by. Foreningen er tænkt som en ”pengetank”, hvis opgave er at udbetale støtte til ideer og initiativer, der kan medvirke positivt til byens udvikling.

Foreningen håber på en betydelig lokal opbakning både økonomisk og med ideer, der er en forudsætning for, at der kan søges midler via fonde og Vejen Kommune. Enkeltpersoner kan blive medlem af foreningen og dermed også støtte foreningens arbejde gennem kontingentbetaling. Alle beløb er meget velkomne.

Indbetaling af medlemsbidrag eller indbetaling af øvrige bidrag kan ske til konto i Frøs – kontonummer 9740-0004673050 eller på Mobile Pay nummer 74183. Husk at anføre navn, adresse og gerne mailadresse.
Rødding har tradition for et stærkt, lokalt engagement og et rigt foreningsliv – det anser vi som en styrke for en stærk lokal opbakning til ”Foreningen til Røddings udvikling”.

Mød os til Rødding By Night og hør mere om foreningens planer, giv din støtte og meld dig ind i foreningen.

Bestyrelsen består af formand Ann Møller Gram, næstformand Carl Christian Nissen, sekretær Palle Venø Poulsen, kasserer Flemming Jensen og Carsten Møller og er valgt på stiftende generalforsamling.

 

3. august 2018 - Open By Night i Rødding

Kom og vær med til en hyggelig aften i Rødding's gader!
Alle butikker, erhvervsdrivende og mange andre står klar denne dag til at byde jer alle velkommen til Rødding med gode tilbud!

 

Nyt fra Forum Rødding 2018
Affaldsindsamlingen er ”afsluttet”. Søndag d. 22. april 2018 var 20 friske personer mødt op for at samle affald ind. I ugens løb har elever fra Rødding Fri Fag- og Efterskole, Rødding Friskole og Rødding Skole haft hundredvis af elever ude og samle affald op. De har været i byen, på stierne, i skoven og i grøftekanterne. De har gjort et kæmpe stykke arbejde, hvilket også kunne ses om søndag, men ikke desto mindre var der affald nok til at fylde yderligere 6 sække.

Samlet set er der i ugens løb samlet ca. 40 sække affald og omkring 600 dåser sammen. Der er mange elever, der stillet spørgsmålet, ”hvor kommer alt det affald fra”?

Under sorteringen af affaldet kan man se, at meget er fra folk der fx kører på genbrug uden at sikre sig, at det der ligger på traileren ikke kan blæse af. En sten på låget af en overfyldt skraldspand ville også hjælpe enkelte steder. Det simpleste svar er desværre nok, at nogle mennesker er ligeglade. Det kan undre, at man kan gå og drikke af en dåse, men så snart den er tom, er den pludselig for tung, eller en cigaretpakke der normalt sagtens kan ligge i en lomme pludselig fylder for meget når den er tom.

Tit og ofte ligger affaldet ikke langt fra byens skraldespande. Det kræver ikke nogen stor anstrengelse, at bringe det helt i mål. Vi håber det kommer til at ske, men indtil alle tager det ansvar, må vi andre tage ansvaret for at rydde op og derfor står afsluttet i anførselstegn.

Jo flere der løbende hjælper med at holde byen ren, jo kønnere bliver den at se på. Vi har planer om, at lave en affaldsindsamlingsdag igen i efteråret. Indtil da, håber vi at rigtig mange vil gøre det til en vane at samle det op, de møder på deres vej.

Når I alligevel er på vandretur i området, så husk også lige Vejen Kommunes App – Giv et Praj. Her kan man skrive, hvis man støder på ting der ikke er i orden. Det kunne være et skævt skilt, ødelagt vejbelægning mm. Start app´en, vælg placering på kort, angiv fejlen, evt. med billede og afslut.

Tusind tak til alle der deltog i ugens løb og til jer der løbende samler op – fortsæt det gode arbejde.

 

Beretning for Forum Rødding året 2017
Her følger en kort oversigt over beretningen fra generalforsamling. Uddybende spørgsmål kan stilles til bestyrelsen.
• Økonomien der ligger til grund for projekt bålsted og madpakkehytte kom på plads. Tak til Friluftsrådet, Norden Fonden, Rødding Støtteforening, Spirehuset, Rødding Friskole og Rødding Festen.
• Deltagelse på Forårsmessen. Der kom mange forslag til udvikling af byen. Især den gamle Brugs bygning var i fokus.
• Affaldsindsamling med stor deltagelse af byens skoler.
• Etablering af vandforsyning til Multi Kulti haven.
• Møde omkring samarbejde med Erhvervsforeningen – vi deler nu hjemmeside.
• Møde med økonomiudvalget, hvor vi drøftede vores ønsker.
• Skt. Hans på Højskoleengen.
• Etablering af vandleg og påbegyndelse af bålhytte på Højskoleengen.
• By gennemgang. Ønsker til vedligehold er sendt til kommunen. – Afventer opfølgningsmøde.
• Møde med Vejen Kommune omkring bænke til byrummet.
• Workshop omkring udviklingsplanen– Se udviklingsplanen på Vejen Kommunes hjemmeside.
• Kulturuge
• Julemandsvækning
• Udarbejdelse af ny velkomstfolder.

Nyt initiativ skal sætte gang i udviklingen i Rødding
Onsdag den 21. februar er der stiftende generalforsamling på en ny forening, der skal være med til at udvikle Rødding.
Dorthe Andresen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ny forening
Rødding: Lokale kræfter i Rødding - og i særdeleshed Forum Rødding - er nu på banen med et nyt initiativ, der skal være med til at forny, udvikle og forskønne Rødding by.
- Rødding er jo en by, der trods sin størrelse har et fantastisk by- og forretningsliv, men derfor er vi stadig nødt til hele tiden at forny os og udvikle byen, så den også fremover vil være et attraktivt sted at være og bosætte sig, siger Asbjørn Andersen, der er formand for Forum Rødding.
Fornyelse og udvikling kommer dog ikke af sig selv, og derfor er det nu besluttet, at der skal stiftes en ny forening, hvis eneste formål er at udvikle og forskønne Rødding by med forskellige almennyttige tiltag.
- Det kunne være forskønnelse af områder, nye legepladser, støtte til konkrete projekter, nedrivning af gamle bygninger, men der er egentlig ikke nogen hverken nedre eller øvre grænse, blot det er indenfor vores formål, som overordnet set er en udvikling af Rødding by, siger Asbjørn Andersen.

Alle kan bidrage
Asbjørn Andersen fortæller, at man med foreningen forsøger at ramme alle de tænkelige almennyttige formål, der måtte være, og derfor appellerer foreningen til alle i Rødding by og dem, der kommer som gæster.
- Tanken er derfor også, at alle kan bidrage til foreningen gennem et beskedent kontingent, og så håber vi selvfølgelig også, at foreninger, fonde, lokale erhvervsdrivende og andre vil støtte op med gaver og donationer. Skulle der være nogen, der vil betænke Rødding by med lidt ekstra, så kan man jo gennem et testamente give et bidrag, der vil være med til at sikre en attraktiv by, også for de kommende generationer.

Håber på stor opbakning
I Rødding er man ikke uvant med, at der er stor opbakning til konkrete lokale projekter, og med det nye tiltag håber Forum Rødding, at man igen får den lokale opbakning til at sikre byen fremover.
- Med denne forening er der lagt op til, at alle kan være med, så vi håber virkelig, at der er interesse for den kommende forening, siger Asbjørn Andersen.

Der er stiftende generalforsamling onsdag den 21. februar klokken 20 i Rødding Aktivitetshus på Østergade 28, hvor foreningen og tankerne vil blive præsenteret.
- Så vi håber på et stort fremmøde, siger Asbjørn Andersen. 

 

Borgerne i Rødding mødte veloplagte og idérige op til workshop i Rødding Centret, torsdag den 12. oktober.

Aftenens workshop var sat i stand, fordi tiden har indhentet den nu 10 år gamle Rødding Udviklingsstrategi. Formålet med aftenen var at revidere strategien, og at slå et slag for idéen om en Rødding Fond, hvor borgere ad frivillighedens vej kan bidrage økonomisk til fremtidige, lokale projekter.

Workshoppen var derfor inddelt i de tre temaer: ’Byliv & Bymiljø’, ’Branding & Bosætning’ samt slet og ret ’Nye idéer’.

Ved det første tema blev der fortalt om en netop afsluttet gennemgang af byens torvepladser, hovedgader og ankomstveje. Herefter var der 20 minutter, hvor borgerne gruppevist kunne summe lidt over hvordan man, som by, kunne bruge undersøgelsens resultater til at styrke indtrykket af Rødding.

Det næste tema handlede om Vejen Kommunes kommende branding- og bosætningskampagne. Rødding har allerede meget at tilbyde i denne sammenhæng, men det holdt bestemt ikke borgerne fra at finde på endnu flere interessante tiltag.

Til det sidste tema blev borgernes fantasi sluppet fri.

Arrangøren Forum Rødding, med Vejen Kommune ved pennen, havde svært ved at følge med tempoet, da borgerne i Rødding først åbnede op for idéposen. Men det lykkedes at få skrevet aftenens idéer op på tre plancher, én for hvert tema.
Den sidste opgave som deltagerne blev stillet, inden de kunne tage overtøjet på og bevæge sig ud i den stille efterårsregn var, at sætte guldhjerter ud for de maks. 5 projekter de hver især kunne se mest værdi i.

Tilbage er nu, at få dannet det endelige overblik over hvilke projektidéer der fik flest hjerter. Den opgave tager kommunens folk sig af. Og når resultatet står tydeligt frem, skrives der et tillæg til den oprindelige udviklingsstrategi. Når tillægget er klart, ved udgangen af 2017, vil du kunne finde det på både kommunens og på Forum Røddings hjemmesider.

Fakta:

Er du interesseret i at høre mere om processen eller om Rødding Fond, så kontakt Forum Rødding: Asbjørn Schultz Andersen, på enten Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller telefonnummer 61 44 16 67, ELLER Jesper Petersen, på enten Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller telefonnummer 22 34 41 15. Se Rødding Udviklingsstrategi og PowerPoints fra aftenen på http://vejen.dk/rødding 

Branding- & Bosætningskampagne, Peer M. Rexen, chef for Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune på telefon: 79 96 61 00

Gennemgang af byrum, Juliane Vestergaard, planlægger Vejen Kommune på telefon 79 96 61 05

 

Projekt Sommerlystskoven

I løbet af sommeren 2015 blev der udarbejdet en udviklingsplan for Sommerlystskoven. Skoven havde grundet sygdom, storme og våde bundforhold været i voldsomt forfald. Planen skulle sikre, at den bynære skov også i fremtiden ville være attraktiv for byens borgere.
Status er, at Vejen Kommune er færdig med oprensning af grøfter, samt oprydning og genplantning. Sideløbende har Forum Rødding søgt penge til etablering af madpakkehytte, borde/bænke og bålsted på festpladsen.

Takket være støtte fra Friluftsrådet, Nordea-Fonden, Rødding Friskole, Børnehaven Spirehuset, Rødding Støtteforening og RøddingFesten er vi nu kommet i mål.

Troldkærskolen står for etableringen, hvilket kommer til at foregå i løbet af efterår/vinter 2017. Planen er, at pladsen er klar til foråret 2018.
Vi er meget taknemlige for den støtte vi har modtaget og glæder os meget til at pladsen bliver færdig.

Udover at der skulle skabes bedre forhold for ophold i skoven, er der også kommet nogle ideer på banen, som omhandler formidling, læring, naturfitness og leg. Det er vigtigt at understrege, at der ikke er nogen planer om en egentlig legeplads i skoven.

Forum Rødding har sendt en invitation til et idémøde til Rødding Løbeklub, FDF og egen stigruppe. De tanker der indtil videre har været fremme er:
• Naturfitness: Ikke stativer som ved Rødding Centret, men mulighed for styrketræning via ting man kan finde i skovbunden.
• Formidling/læring: Skilte med QR koder, som fortæller om flora og fauna, samt de historier der knytter sig til skoven fx Præstekilden.
• Leg: Gamle lege som et kongespil lavet af materialer fra skoven, stik øjet ud, træstubbe som biler mm.

Vi modtager meget gerne ideer. Tanken er, at ovenstående løbende skal udvikle sig. Alle er velkomne til, at deltage i idémødet uden, at man forpligter sig til det videre arbejde. Mødet forventes at blive afholdt i slutningen af august. Kontakt Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Find det her...