• head2.jpg
  • head3.jpg
  • head4.jpg
  • head5.jpg
  • head6.jpg
  • head7.jpg
  • head8.jpg
  • head9.jpg
  • head10.jpg
  • head11.jpg

nordea_logoholm_anlaegcykelsmeden160

bio_logo

logo frøs pos cmyk

Hjemmesiden er under opdatering. Arbejdet er startet d. 18. november 2017

2 nye webmastere arbejder lige nu med at opdatere oplysninger og sidenhen layout. Det er frivilligt arbejde, så vær venligst tålmodige.

Foreninger, butikker mm. er velkomne til at kontakte os med ændrede kontaktoplysninger. Det samme gælder nye foreninger.

 

Borgerne i Rødding mødte veloplagte og idérige op til workshop i Rødding Centret, torsdag den 12. oktober.

Aftenens workshop var sat i stand, fordi tiden har indhentet den nu 10 år gamle Rødding Udviklingsstrategi. Formålet med aftenen var at revidere strategien, og at slå et slag for idéen om en Rødding Fond, hvor borgere ad frivillighedens vej kan bidrage økonomisk til fremtidige, lokale projekter.

Workshoppen var derfor inddelt i de tre temaer: ’Byliv & Bymiljø’, ’Branding & Bosætning’ samt slet og ret ’Nye idéer’.

Ved det første tema blev der fortalt om en netop afsluttet gennemgang af byens torvepladser, hovedgader og ankomstveje. Herefter var der 20 minutter, hvor borgerne gruppevist kunne summe lidt over hvordan man, som by, kunne bruge undersøgelsens resultater til at styrke indtrykket af Rødding.

Det næste tema handlede om Vejen Kommunes kommende branding- og bosætningskampagne. Rødding har allerede meget at tilbyde i denne sammenhæng, men det holdt bestemt ikke borgerne fra at finde på endnu flere interessante tiltag.

Til det sidste tema blev borgernes fantasi sluppet fri.

Arrangøren Forum Rødding, med Vejen Kommune ved pennen, havde svært ved at følge med tempoet, da borgerne i Rødding først åbnede op for idéposen. Men det lykkedes at få skrevet aftenens idéer op på tre plancher, én for hvert tema.
Den sidste opgave som deltagerne blev stillet, inden de kunne tage overtøjet på og bevæge sig ud i den stille efterårsregn var, at sætte guldhjerter ud for de maks. 5 projekter de hver især kunne se mest værdi i.

Tilbage er nu, at få dannet det endelige overblik over hvilke projektidéer der fik flest hjerter. Den opgave tager kommunens folk sig af. Og når resultatet står tydeligt frem, skrives der et tillæg til den oprindelige udviklingsstrategi. Når tillægget er klart, ved udgangen af 2017, vil du kunne finde det på både kommunens og på Forum Røddings hjemmesider.

Fakta:

Er du interesseret i at høre mere om processen eller om Rødding Fond, så kontakt Forum Rødding: Asbjørn Schultz Andersen, på enten Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller telefonnummer 61 44 16 67, ELLER Jesper Petersen, på enten Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller telefonnummer 22 34 41 15. Se Rødding Udviklingsstrategi og PowerPoints fra aftenen på http://vejen.dk/rødding 

Branding- & Bosætningskampagne, Peer M. Rexen, chef for Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune på telefon: 79 96 61 00

Gennemgang af byrum, Juliane Vestergaard, planlægger Vejen Kommune på telefon 79 96 61 05

 

Projekt Sommerlystskoven

I løbet af sommeren 2015 blev der udarbejdet en udviklingsplan for Sommerlystskoven. Skoven havde grundet sygdom, storme og våde bundforhold været i voldsomt forfald. Planen skulle sikre, at den bynære skov også i fremtiden ville være attraktiv for byens borgere.
Status er, at Vejen Kommune er færdig med oprensning af grøfter, samt oprydning og genplantning. Sideløbende har Forum Rødding søgt penge til etablering af madpakkehytte, borde/bænke og bålsted på festpladsen.

Takket være støtte fra Friluftsrådet, Nordea-Fonden, Rødding Friskole, Børnehaven Spirehuset, Rødding Støtteforening og RøddingFesten er vi nu kommet i mål.

Troldkærskolen står for etableringen, hvilket kommer til at foregå i løbet af efterår/vinter 2017. Planen er, at pladsen er klar til foråret 2018.
Vi er meget taknemlige for den støtte vi har modtaget og glæder os meget til at pladsen bliver færdig.

Udover at der skulle skabes bedre forhold for ophold i skoven, er der også kommet nogle ideer på banen, som omhandler formidling, læring, naturfitness og leg. Det er vigtigt at understrege, at der ikke er nogen planer om en egentlig legeplads i skoven.

Forum Rødding har sendt en invitation til et idémøde til Rødding Løbeklub, FDF og egen stigruppe. De tanker der indtil videre har været fremme er:
• Naturfitness: Ikke stativer som ved Rødding Centret, men mulighed for styrketræning via ting man kan finde i skovbunden.
• Formidling/læring: Skilte med QR koder, som fortæller om flora og fauna, samt de historier der knytter sig til skoven fx Præstekilden.
• Leg: Gamle lege som et kongespil lavet af materialer fra skoven, stik øjet ud, træstubbe som biler mm.

Vi modtager meget gerne ideer. Tanken er, at ovenstående løbende skal udvikle sig. Alle er velkomne til, at deltage i idémødet uden, at man forpligter sig til det videre arbejde. Mødet forventes at blive afholdt i slutningen af august. Kontakt Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Find det her...